Dan Jones preaching in Wales -- Mae Dan Jones yn pregathu yng Nghymru
LDS HYMNAL ENGLISH TO WELSH HYMN
HYMNAU SAESNEG I'R GYMRAEG

1. The Morning Breaks -- 1. Y Boreu DDaeth
10. Jesus, Lover of My Soul -- Iesu, Cyfaill F'enaid Cu

TRANSLATIONS FROM THE 1852 WELSH HYMNAL INTO ENGLISH


Extras:

Hymn No. 90, From All That Dwell Below the Skies -- Gan Bawb Sy'n Trigo Is y Rhod

This hymn found here.

(Molwch Ef, ei holl luoedd.) - [Praise Him, All His Hosts]

Gan bawb sy'n trigo is y rhod,
Boed i'r Creawdwr mawr gael clod;
 I'r hwn ddyoddefodd farwol glwy',
 Drwy'r bydoedd maith
   boed moliant mwy.

A doniau dwyfol, ddynion, dowch,
Caniadau moliant iddo rhowch;
 Yr iachawdwriaeth fawr drwy ras
 Fo'n myn'd ar led y ddaear las.

Ei drugareddau bery byth,
Tragwyddol yw ei air dilyth;
 Datseinir clod
   am farwol glwy',
 Nes codi haul heb fachlud mwy.

I Ffynnon pob daionus rodd
Rhowch fawl, drigolion byd,
  ar goedd;
 Llu'r nef, rhowch glod,
   mewn peraidd gân,
 I'r Tad, a'r Mab,
   a'r Ysbryd Glân.

cyf. Hymnau (Wesleyaidd) 1876
Tôn [MH 8888]: Melcombe (Samuel Webbe 1740-1816)

No comments:

Post a Comment

These comments are moderated. Please be respectful. Commercial solicitations and offensive comments are sent to spam and will be reported.