Dan Jones preaching in Wales -- Mae Dan Jones yn pregathu yng Nghymru
LDS HYMNAL ENGLISH TO WELSH HYMN
HYMNAU SAESNEG I'R GYMRAEG

1. The Morning Breaks -- 1. Y Boreu DDaeth
10. Jesus, Lover of My Soul -- Iesu, Cyfaill F'enaid Cu

TRANSLATIONS FROM THE 1852 WELSH HYMNAL INTO ENGLISH


Extras:

Hymn No. 83, Guide Us, O Thou Great Jehovah -- Cwm Rhondda (Arglwydd, Arwain Trw'r Anialwch)

Not so strangely because it wasn't written until 1905, I haven't found the great Welsh Hymn, Cwm Rhondda or Guide Us, O Thou Great Jehovah, in the LDS Welsh Hymnal of 1852. Here it is in two versions:

Arglwydd, Arwain Trwy'r Anialwch
Arglwydd, arwain trwy'r anialwch,
 Fi, bererin gwael ei wedd,
Nad oes ynof nerth na bywyd
 Fel yn gorwedd yn y bedd:
  Hollalluog,
 Ydyw'r Un a'm cwyd i'r lan.

Os agori im' dy fynwes,
 I gael gwel'd y cariad llawn,
Lifodd allan fel y moroedd 
 Ar Galfaria un prydnawn:
  Ti gai'r cwbl,
 Roddaist imi yn fy rhan.

Myfi grwydrais hir flynyddau,
 Ac heb weled goleu'r wawr,
Anobeithiais heb dy allu
 Dd'od o'r anial dir yn awr!
  Dere dy hunan,
 Dyna'r pryd y dof i maes.

Colofn dân rho'r nos i'm harwain,
 A rho'r golofn niwl y dydd;
Dal fi pan bwy'n teithio'r manau
 Geirwon yn fy ffordd y sydd:
  Rho i mi fanna,
 Fel na bwyf yn llwfwrhau.

Agor y ffynhonnau melus
 Sydd yn tarddu o'r graig i maes;
'R hyd yr anial mawr canlyned
 Afon iachawdwriaeth gras:
  Rho i mi hynny,
 Dim i mi ond dy fywnhau.

Pan bwy'n myned trwy'r Iorddonen
 Angeu creulon yn ei rym,
Ti 'est trwyddi gynt dy hunan,
 P'am yr ofnaf bellach ddim?
  Buddugoliaeth,
 Gwna imi waeddi yn y llif!

Ymddiriedaf yn dy allu,
 Mawr yw'r gwaith a wnest erioed:
Ti ge'st angau, ti gest uffern,
 Ti ge'st Satan dan dy droed:
  Pen Calfaria,
 Nac aed hwnw byth o'm côf.
trwy'r anialwch :: drwy'r anialwch
Colofn dân rho'r nos ::           
            Dyro y Golofn dân
            Nos, rho'r golofn dân
            Rho'r golofn dân y nos
A rho'r golofn niwl :: A'r cwmwl niwl o'mlaen
Rho i mi :: Rho im'
na bwyf yn llwfwrhau ::           
            na b'wyf i lwyfrhau
            na bo im' lwywrhau
Dim i mi ond :: Fel y gallwyf
Gwna imi :: Gwna im'
iachawdwriaeth :: iechydwriaeth
Ymddiriedaf :: Mi ymddiriedaf
a wnest erioed :: a wne'st ti erioed
      - - - - -

Arglwydd, arwain trwy'r anialwch,
 Fi bererin gwael ei wedd,
Dyro ynof nerth a rhinwedd
 Nes im' orwedd yn fy medd:
  Hollalluog,
 Dal i fyny f'enaid gwan.

Agor y ffynhonnau melys
 Sydd o'r graig yn tarddu maes;
Hyd yr anial mawr canlyned
 Afon iachawdwriaeth gras:
  Gâd im' yfed,
 Byth o ffrydiau bywiol hon.

Rho'r golofn dân y nos,
 Dyro gwmwl niwl y dydd;
Dal fi pan f'wy'n teithio'r manau
 Geirwon yn fy ffordd y sydd:
  Cadw ngolwg,
 Beunydd tua'r hyfryd wlad.

1745 William Williams 1717-91
Tonau [878747]:
    Caersalem (Robert Edwards 1796-1862)
    Calfari (Samuel Stanley 1767-1822)
    Capel y Ddôl (J D Jones 1827-70)
    Catherine (David Roberts [Alawydd] 1820-72)
    Clement (hen alaw eglwysig)
    Cwm Rhondda (1907 John Hughes 1873-1932)
    Catherine (David Roberts [Alawydd] 1820-72)
    Dix (William H Monk 1823-89)
    Erromanga (<1875)
    Hyder (Richard Ellis 1775-1855)
    Llan Baglan (D Afan Thomas 1881-1928)
    Llanilar (alaw Gymreig)
    Pilgrimage (George J Elvey 1816-93)
    St Peter (alaw Eglwysig)
    Tamworth (<1835)

gwelir:    Agor y ffynonau melus
    Arglwydd agor im' dy fynwes
    Ymddiriedaf ynot Iesu
___________

The Translation from Brigham Young University Resources for Welsh Learners follows:

Cwm RhonddaGuide Us, O Thou Great Jehovah
Wele’n sefyll rhwng y myrtwyddGuide us, O thou great Je-ho-vah,
Wrthddrych teilwng o fy mryd;Guide us to the prom-mised land.
Er o’r braidd ‘rwy’n Ei adnabodWe are weak, but thou art a-ble;
Ef uwchlaw gwrthrychau’r gyd:Hold us with thy pow’r-ful hand.
Henffych fore! Henffych fore!Ho-ly Spir-it, Ho-ly Spir-it,
Caf ei weled fel y mae.Feed us till the Sav-ior comes, Savior comes,
Caf ei weled fel y mae.Feed us till the Sav-ior comes.
Agor y ffynhonnau melusO-pen Jesus, Zion’s fountains;
‘N tarddui maes o’r Graig y syddWhence the healing streams do flow;
Colofn dan rho’r nos i’m harwainLet the fi-ery, cloud-y pil-lar
A rho golofn niwl y dyddGuard us to this ho-ly home.
Rho i mi fanna, Rho i mi fannaGreat Redeemer, Great Re-deem-er,
Fel na bwyf yn llwfwrhauFeed us till the Sa-vior comes, Savior comes,
Fel na bwyf yn llfwrhau.Feed us till the Sa-vior comes.
Pan yn troedio glan IorddonenWhen the earth be-gins to trem-ble,
Par i’m hafnau suddo i gydBid our fear-ful thoughts be still;
Dwg fi drwy y tonnau geirwonWhen thy judg-ments spread de-struc-tion,
Draw i Gannan-gartref clyd:Keep us safe on Zi-on’s hill,
Mawl diderfyn, Mawl diderfynSing-ing prais-es, Sing-ing prais-es,
Fydd i’th enw byth am hynSongs of glo-ry un-to the, un-to thee,
Fydd i’th enw byth am hyn.Songs of glo-ry un-to thee.

No comments:

Post a Comment

These comments are moderated. Please be respectful. Commercial solicitations and offensive comments are sent to spam and will be reported.