Dan Jones preaching in Wales -- Mae Dan Jones yn pregathu yng Nghymru
LDS HYMNAL ENGLISH TO WELSH HYMN
HYMNAU SAESNEG I'R GYMRAEG

1. The Morning Breaks -- 1. Y Boreu DDaeth
10. Jesus, Lover of My Soul -- Iesu, Cyfaill F'enaid Cu

TRANSLATIONS FROM THE 1852 WELSH HYMNAL INTO ENGLISH


Extras:

Hymn No. 202, Oh, Come, All Ye Faithful -- O! Deuwch, FFyddloniaid -- (Adeste Fidelis)

Not from the Mormon Welsh Hymnal, but this site.


O! deuwch, ffyddloniaid,
 Bawb yn gorfoleddu,
Deuwch, O deuwch
 i Fethlehem:
Ganed, chwi welwch,
 Frenin yr angylion:

  O deuwch ac addolwn,
  O deuwch ac addolwn,
  O deuwch ac addolwn
   Grist ein Duw.

Gwir Dduw o wir Dduw,
 Llewyrch yw o Lewyrch,
Gwir Ddyn a aned
 o Forwyn bur;
Duw cenedledig,
 Ac nid gwneuthuredig:

Cenwch, angylion,
 Lawen Alelwia,
Cenwch, gantorion
 y nef, i Dduw;
Cenwch "Gogoniant
 Yn y goruchafion":

Heddiw, gan hynny,
 Henffych well it, Iesu:
Boed clod a moliant
 i'th Enw gwiw;
Ymgnawdoledig
 ydyw'r Gair tragwyddol:
cyf. Evan Lewis 1818-1901 /
        Pwllgor Casglyddion Emynau'r Eglwys 1941

No comments:

Post a Comment

These comments are moderated. Please be respectful. Commercial solicitations and offensive comments are sent to spam and will be reported.