Dan Jones preaching in Wales -- Mae Dan Jones yn pregathu yng Nghymru
LDS HYMNAL ENGLISH TO WELSH HYMN
HYMNAU SAESNEG I'R GYMRAEG

1. The Morning Breaks -- 1. Y Boreu DDaeth
10. Jesus, Lover of My Soul -- Iesu, Cyfaill F'enaid Cu

TRANSLATIONS FROM THE 1852 WELSH HYMNAL INTO ENGLISH


Extras:

Hymn No. 97, Lead, Kindly Light -- Oleuni Mwyn, Trwy'r Gwyll Sy'n Cau Bob Tu

Source for this hymn here.

Oleuni mwyn,
  trwy'r gwyll sy'n cau bob tu,
 O! Arwain fi;
Pell oddi cartref wyf,
   a'r nos yn ddu,
 O! Arwain fi;
Cadw fy nhraed;
  ni cheisiaf weled dim
O'r tir sy' draw;
  un cam sy ddigon im.

Nid oeddwn gynt
  yn ymbil am i'th wawr
 Fy arwain i;
Dethol fy ffordd
  a fynnwn, ond yn awr
 O arwain Di:
Carwn y llachar ddydd;
  er ofnau'r hynt
Bu balch fy mryd:
  na chofia'r amser gynt.

Diau dy allu,
  a'm bendithiodd cyd
 A'm harwain i
Dros waun a rhos
  dros graig a chenllif, hyd
 Pan wawrio hi,
A'r engyl gyda'r wawr,
   yn gweu fo,
A gerais er ys talm,
  a gollais dro.

cyf. Sir John Morris-Jones 1864-1929Tonau [10.4.10.4.10.10]:
    Lux Benigna (John B Dykes 1823-76)
    Arweiniad (R Mills 1846-1903)
    Bonifacio (David Evans 1874-1948)
    Sandon (C H Purday 1799-1885)
gwelir:
    Oleuni mwyn trwy dew gysgodau'r nef
    Ynghanol nos oleuni mwyn y nef

No comments:

Post a Comment

These comments are moderated. Please be respectful. Commercial solicitations and offensive comments are sent to spam and will be reported.