Dan Jones preaching in Wales -- Mae Dan Jones yn pregathu yng Nghymru
LDS HYMNAL ENGLISH TO WELSH HYMN
HYMNAU SAESNEG I'R GYMRAEG

1. The Morning Breaks -- 1. Y Boreu DDaeth
10. Jesus, Lover of My Soul -- Iesu, Cyfaill F'enaid Cu

TRANSLATIONS FROM THE 1852 WELSH HYMNAL INTO ENGLISH


Extras:

Hymn No. 203, Angels We Have Heard on High, or Angels from the Realms of Glory -- Engyl glân o fro'r gogoniant

Angels from the Realms of Glory is a different carol but close to Angels We have Heard on High and can be sung to the same tune. You can add your own "Gloria in exelsis Deo" in place of the Dewch, addolwn" chorus. Source here.


Engyl glân o fro'r gogoniant
 Hedant, canant yn gytûn;
Clywch eu llawen gan uwch Bethlem,
 "Heddiw ganwyd Ceidwad dyn":

Dewch, addolwn, cydaddolwn
 Faban Mair sy'n wir Fab Duw,
Dewch, addolwn, cydaddolwn
 Iesu, Ceidwad dynol-ryw.

Mwyn fugeiliaid glywsant ganu
 A hwy'n gwylio'u praidd liw nos;
Gwelent Dduw ar ddyn yn gwenu
 Yng ngoleuni'r seren dlos:

Dewch, addolwn, cydaddolwn
 Faban Mair sy'n wir Fab Duw,
Dewch, addolwn, cydaddolwn
 Iesu, Ceidwad dynol-ryw.

Saint fu'n hir yn ofnus ddisgwyl
 Am ddiddanwch Israel drist,
Clywch, mae Ceidwad wedi'i eni,
 Arnom gwena Duw yng Nghrist:

Dewch, addolwn, a moliannwn
 Faban Mair sy'n wir Fab Duw,
Dewch, addolwn, a moliannwn
 Iesu, Ceidwad dynol-ryw.

efel. David Adams (Hawen) 1845-1923

No comments:

Post a Comment

These comments are moderated. Please be respectful. Commercial solicitations and offensive comments are sent to spam and will be reported.