Dan Jones preaching in Wales -- Mae Dan Jones yn pregathu yng Nghymru
LDS HYMNAL ENGLISH TO WELSH HYMN
HYMNAU SAESNEG I'R GYMRAEG

1. The Morning Breaks -- 1. Y Boreu DDaeth
10. Jesus, Lover of My Soul -- Iesu, Cyfaill F'enaid Cu
Extras:

Hymn No. 166, Abide with Me -- Trig Gyda Mi

This hymn, found here, has several more verses. These are the ones used in the modern, LDS Hymnal.


(Gweddi am bresennoldeb Crist)
[Prayer for the Presence of Christ]

Trig gyda mi,
  fy Nuw, mae'r dydd yn ffoi,
Cysgodau'r hwyr
  o'm hamgylch sy'n crynhôi;
 Diflana nerth
   y ddaear hon, a'i bri,
 Cynorthwy'r gwan,
   O! aros gyda mi.
Nid digon gair,
  na brysiog wel'd Dy wedd,
Ond gwna Dy drigfan
  gyda mi mewn hedd,
 Yn ostyngedig,
   addfwyn, gyfaill cu,
 Nid fel ymdeithydd,
   aros gyda mi.

1847 Henry Francis Lyte 1793-1847
Tunes [10.10.10.10]:
    Abide with me (1847 H F Lyte 1793-1847)
    Evening Hymn / Eventide (W H Monk 1823-89)
    Morecambe (1870 F C Atkinson 1841-96)
    Penitentia (Edward Dearle 1806-91)
(Cyf.) John Roberts (Ieuan Gwyllt) 1822-77
Tonau [10.10.10.10]:     Berlin (F Mendelssohn 1809-47)     Ellers (E J Hopkins 1818-1901)     Emyn Hwyrol / Eventide (W H Monk 1823-89)     Troyte's Chant (A H D Troyte 1811-57)

Hymn No. 246, Onward, Christian Soldiers -- Rhagom, filwyr Iesu

This hymn, found here, has an additional verse that is not in the modern, LDS Hymnal about the church never changing, built on the rock, etc. Also note that the music is by Sir Arthur Sullivan of Gilbert and Sullivan fame.


(Cân yr Eglwys Filwriaethus)
[Song of the Church Militant]

Rhagom, filwyr Iesu
 Awn i'r gad yn hy!
Gwelwn groes ein Prynwr
 Hon yw'n cymorth cry';
Crist, frenhinol Arglwydd,
 Yw'n Harweinydd mad;
Chwifio mae ei faner,
 Geilw ni i'r gad.

 Rhagom, filwyr Iesu!
  Awn i'r gad yn hy!
 Gwelwn groes ein Prynwr
  Hon yw'n cymorth cry'.

Arwydd buddugoliaeth,
 Wna i Satan ffoi;
Filwyr ffyddlawn Iesu,
 Dowch yn ddiymdroi:
Seiliau uffern grynant
 Gan y nerthol floedd,
Frodyr, bloeddiwch eto,
 Molwch Ef ar goedd.

Fel rhyw fyddin arfog
 Symud, Eglwys Dduw!
Frodyr, lle y troediwn,
 Llwybr y seintiau yw;
Nid ym ni'n rhanedig,
 Ond un corff di-goll,
Un mewn ffydd a gobiath,
 Un mewn cariad oll.
Dowch gan hynny, bobloedd
 Dyma'r dedwydd lu;
Y fuddugol anthem
 Seiniwch gyda ni:
Moliant ac anrhydedd
 Byth i'r Iesu glan;
Dynion ac angylion
 Unant yn y gan!
hy' :: hyf
cry' :: cryf

1865 Sabine Baring-Gould 1834-1924
Cyf. Lewis Edwards 1809-1887
Tonau [6565T]:     ? (J H Roberts (Pencerdd Gwynedd) 1848-1924)     Caledfryn / Vexillum (Henry Smart 1813-79)     St Gertrude (Arthur Sullivan 1842-1900)

Hymn No. 160, Softly Now the Light of Day -- Tyner Oleu'r Dydd yn Awr

This hymn found here, has two more verses in both English and Welsh. The modern, LDS Hymnal only uses the first verse (which makes it nice for a closing hymn after a long meeting).

Tyner oleu'r dydd yn awr
 Dderfydd nes y cwyd y wawr;
Gofal ffŷ, a llafur blin,
 Rho'th gymdeithas, Ddwyfol Un.

cyf. James Celty Jones 1843-1912
George Washington Doane 1799-1859Tunes [7777]:
    Mercy (Louis Moreau Gottschalk 1829-69)
    Seymour (Carl M von Weber 1786-1826)