Dan Jones preaching in Wales -- Mae Dan Jones yn pregathu yng Nghymru
LDS HYMNAL ENGLISH TO WELSH HYMN
HYMNAU SAESNEG I'R GYMRAEG

1. The Morning Breaks -- 1. Y Boreu DDaeth
10. Jesus, Lover of My Soul -- Iesu, Cyfaill F'enaid Cu

TRANSLATIONS FROM THE 1852 WELSH HYMNAL INTO ENGLISH


Extras:

Hymn No. 119, Come We (Ye) That Love the Lord -- Dewch Chwi, Sy'n Caru Duw

This hymn was found here. The Welsh chorus is left out and the 3rd and 4th verses are translated a little differently.

Dewch chwi, sy'n caru Duw,
 Ac unwch yn y gân;
Ac unwch yn yr anthem fyw,
 O gylch yr orsedd lân.
 
Dewch bawb sy'n caru Duw,
 I ganu iddo'i gyd;
Dadseinied clod
  ei foliant gwiw,
 Dros bedwar ban y byd.

Mae gweled bryniau'r wlad,
 A golygfeydd mor wiw:
Yn llanw'r enaid a mwynhad,
 Wrth deithio'i ddinas Duw.

Gan hyny llawenhaed,
 Ei etifeddion Ef,
Mae daear Duw o dan ein traed,
 Wrth deithio tua'r nef.

cyf. Watkin Hezekiah Williams (Watcyn Wyn) 1844-1905
Tôn [668(8)6(6)+6888]:
    Ymdeithio i Sion / Marching to Zion
        (1867 Robert Lowry 1826-99)

gwelir:
    Chwy-chwi sy'n caru'r Arglwydd dewch
    Chwi oll sy'n caru'r Arglwydd dewch
    Dewch chwi sy'n caru Duw (A llawenhewch yn awr)
    Y Duw sy'n llywydd fry

No comments:

Post a Comment

These comments are moderated. Please be respectful. Commercial solicitations and offensive comments are sent to spam and will be reported.