Dan Jones preaching in Wales -- Mae Dan Jones yn pregathu yng Nghymru
LDS HYMNAL ENGLISH TO WELSH HYMN
HYMNAU SAESNEG I'R GYMRAEG

1. The Morning Breaks -- 1. Y Boreu DDaeth
10. Jesus, Lover of My Soul -- Iesu, Cyfaill F'enaid Cu

TRANSLATIONS FROM THE 1852 WELSH HYMNAL INTO ENGLISH


Extras:

Come Thou Fount of Every Blessing -- Hwylia 'Nghalon, O! Fy Arglwydd

Astounded am I that this hymn is not in the modern LDS Hymnbook! (Neither could I find it in the LDS Welsh Hymnal of 1852). It is on the LDS music website and it is frequently performed by the Tabernacle Choir. And it's going in here so I can sing along with the Choir! (And if I happen to raise any more Ebenezers in the yard)

(Ebeneser)
Hwylia 'nghalon, O! fy Arglwydd,
  I glodfori rhyfedd ras;
Galw mae dy drugareddau
  Am y gān bereiddia'i blas;
Dysg im ryw nefolaidd fesur
  Genir gan y dyrfa fry;
Boed dy gariad digyfnewid
  Byth yn destun mawl i mi.

Codaf yma f'Ebeneser -
  Gras a'm nerthodd hyd yn hyn;
Yn dy ras gobeithiaf eto
  Am fy nwyn i Seion fryn,
Iesu ddaeth o'r nef i'm ceisio,
  A mi'n crwydro 'mhell o dre;
Ac i'm gwared o'm peryglon
  Rhoes ei fywyd yn fy lle.

cyf. Thomas Rees 1815-55
Tonau [8787D]:
    Austria (Franz Joseph Haydn 1732-1809)
    Nettleton (1813 John Wyeth 1770-1858)

gwelir: Tyred Awdwr gras a rhinwedd

No comments:

Post a Comment

These comments are moderated. Please be respectful. Commercial solicitations and offensive comments are sent to spam and will be reported.