Dan Jones preaching in Wales -- Mae Dan Jones yn pregathu yng Nghymru
LDS HYMNAL ENGLISH TO WELSH HYMN
HYMNAU SAESNEG I'R GYMRAEG

1. The Morning Breaks -- 1. Y Boreu DDaeth
10. Jesus, Lover of My Soul -- Iesu, Cyfaill F'enaid Cu

TRANSLATIONS FROM THE 1852 WELSH HYMNAL INTO ENGLISH


Extras:

Hymn No. 98, I Need Thee Every Hour -- Mae D'Eisiau Di Bob Awr

Source for this hymn here.

Mae d'eisiau di bob awr,
 Fy Arglwydd Dduw,
Daw hedd o'th dyner lais
 O nefol ryw.

  Mae d'eisiau,
    O mae d'eisiau,
  Bob awr mae arnaf d'eisiau,
  Bendithia fi, fy Ngheidwad,
  Bendithia nawr.

Mae d'eisiau di bob awr,
 Trig gyda mi,
Cyll temtasiynau'u grym
 Yn d'ymyl di.

Mae d'eisiau di bob awr,
 Rho d'olau clir,
Rho imi nerth, a blas
 Dy eiriau gwir.

Mae d'eisiau di bob awr,
 Sancteiddiaf Ri,
Yn Iesu gwna fi'n wir
 Yn eiddot ti.

cyf. John Roberts (Ieuan Gwyllt) 1822-77
Tôn: Mae d'eisiau di bob awr / I need thee every hour
    (Robert Lowry 1826-99)


hefyd: Mae'th eisieu Di bob awr

No comments:

Post a Comment

These comments are moderated. Please be respectful. Commercial solicitations and offensive comments are sent to spam and will be reported.