Dan Jones preaching in Wales -- Mae Dan Jones yn pregathu yng Nghymru
LDS HYMNAL ENGLISH TO WELSH HYMN
HYMNAU SAESNEG I'R GYMRAEG

1. The Morning Breaks -- 1. Y Boreu DDaeth
10. Jesus, Lover of My Soul -- Iesu, Cyfaill F'enaid Cu

TRANSLATIONS FROM THE 1852 WELSH HYMNAL INTO ENGLISH


Extras:

Hymn No. 14, Jesus, the Very Thought of Thee -- Iesu, Mae Meddwl am Dy Hedd

There is an extra verse the Welsh and other English versions that is left out here. My source link here.

"Bendithier Dy Enw gogoneddus
a dyrchafedig goruwch pob bendith a moliant."
["Blessed be Thy glorious Name
and exalted high above every blessing and praise."]

Iesu, mae meddwl am dy hedd
  Yn lloni'm hysbryd i;
Ond O! melusach fydd dy wedd,
  A'th bresennoldeb cu.

Ni thraetha llais, ni thraetha cân,
  A'u doniau oll y'nghyd,
Felusach gair na'th enw glân,
  Iachawdwr mawr y byd.

O! obaith pob pechadur prudd,
  O! ffrynd y llariaidd rai,
I bawb a'th gais,
    yr wyt bob dydd

  Yn Dduw i faddeu bai.
Iesu, ein Duw a'n Brenin mawr,
  Ein gwerthfawr drysor ni
Bydd i ni'n oll yn oll yn awr,
  Ac yn y nefoedd fry.

Iesu, mae :: O Iesu,
Yn lloni :: Sy'n lloni
O! melusach :: faint melusach
gais, yr wyt :: geisia, rwyt
Iesu, ein :: O! Iesu'n
cyf. Aberth Moliant 1875
o'r Lladin Jesu dulcis memoria Bernard of Clairvaux 1091-1153
Tonau [MC 8686]:     Dundee / French (The CL Psalmes of David 1615)     Farrant (Richard Farrant c.1530-80)     St Stephen (William Jones 1726-1800)
gwelir:     'Does eisiau'n bod nac ofn     Gwaith griddfan sydd gan bwys euogrwydd du     Meddwl am danat Iesu da     O Iesu gwiw gwyn fyd a brofo'th Ddawn

No comments:

Post a Comment

These comments are moderated. Please be respectful. Commercial solicitations and offensive comments are sent to spam and will be reported.