Dan Jones preaching in Wales -- Mae Dan Jones yn pregathu yng Nghymru
LDS HYMNAL ENGLISH TO WELSH HYMN
HYMNAU SAESNEG I'R GYMRAEG

1. The Morning Breaks -- 1. Y Boreu DDaeth
10. Jesus, Lover of My Soul -- Iesu, Cyfaill F'enaid Cu

TRANSLATIONS FROM THE 1852 WELSH HYMNAL INTO ENGLISH


Extras:

Hymn No. 163, Lord, Dismiss Us with Thy Blessing -- 273. Dan Dy Fendith Wrth Ymadael (Gweddi wrth ymadael)

Source here.

(Gweddi wrth ymadael)

Dan dy fendith wrth ymadael
 Y dymunem, Arglwydd, fod;
Llanw'n calon ni â'th gariad
 A'n geneuau ni â'th glod:
  Dy dangnefedd
 Dyro inni yn barhaus.

Am Efengyl gras a'i breintiau
 Rhoddwn ddiolch byth i ti;
Boed i waith dy Ysbryd Sanctaidd
 Lwyddo fwyfwy ynom ni;
  I'r gwirionedd
 Gwna ni'n ffyddlon tra bôm byw.

Melys fydd y fwyn gyfeillach
 Yn y pur ogoniant maith;
Melys fydd cyd-ganu'r anthem
 O un galon, a'r un iaith;
  Melys meddwl
 Na fydd raid ymadael mwy.
ni â'th gariad :: â dy gariad
ni â'th glod :: â dy glod
1-2: cyf. David Saunders 1769-1840
3 : cyf. William Griffiths 1777-1825


Tonau [8787447]:
    Bonn (< 1875)
    Bridport (J A Lloyd 1815-84)
    Caersalem (Robert Edwards 1797-1862)
    Dan Dy Fendith (Caradog Roberts 1878-1935)
    Gosper / Vesper (alaw Rwsiaidd)
    Lewes (John Randall 1717-99)
    Sicilian Mariners (alaw Italaidd/Sisiliaidd)

No comments:

Post a Comment

These comments are moderated. Please be respectful. Commercial solicitations and offensive comments are sent to spam and will be reported.