Dan Jones preaching in Wales -- Mae Dan Jones yn pregathu yng Nghymru
LDS HYMNAL ENGLISH TO WELSH HYMN
HYMNAU SAESNEG I'R GYMRAEG

1. The Morning Breaks -- 1. Y Boreu DDaeth
10. Jesus, Lover of My Soul -- Iesu, Cyfaill F'enaid Cu

TRANSLATIONS FROM THE 1852 WELSH HYMNAL INTO ENGLISH


Extras:

Hymn No. 92, For the Beauty of the Earth -- Am Brydferthwch Daear Fyd

This hymn wasn't written until 1864, so it didn't make the LDS Welsh hymnal of 1852. I found this version here.

Am Brydferthwch Daear Fyd

Am brydferthwch daear fyd,
 Am brydferthwch wybren dlos,
Am y cariad er ein crud
 Sydd o'n amgylch ddydd a nos:
  Nefol Dad, yn awr nyni
  Roddwn aberth mawl i ti.

Am ein holl berthnasau cu,
 Plant, rhieni, chwaer a brawd;
Ceraint yma, ceraint fry;
 Am bob meddwl tyner gawd;

Am dy rhoddion perffaith, rhad
 I'r dynoliaeth, codwn lef -
Grasau dynol a dwyfol had,
 Blodau'r llawr a blagur nef -

Am yr Eglwys gwyd o hyd
 Ei dihalog ddwylaw fry,
Gan offrymu trwy y byd
 Aberth pur ei chariad cry';
  Nefol Dad, yn awr nyni
  Roddwn aberth mawl i ti.

Thomas Jones 1850-1937
Tôn [77.77.77]: Dix (Conrad Kocher / W H Monk)

gwelir: Am brydferthwch daear lawr

No comments:

Post a Comment

These comments are moderated. Please be respectful. Commercial solicitations and offensive comments are sent to spam and will be reported.