Dan Jones preaching in Wales -- Mae Dan Jones yn pregathu yng Nghymru
LDS HYMNAL ENGLISH TO WELSH HYMN
HYMNAU SAESNEG I'R GYMRAEG

1. The Morning Breaks -- 1. Y Boreu DDaeth
10. Jesus, Lover of My Soul -- Iesu, Cyfaill F'enaid Cu

TRANSLATIONS FROM THE 1852 WELSH HYMNAL INTO ENGLISH


Extras:

Hymn No. 111, Rock of Ages -- Craig yr Oesoedd

Rock of Ages does not seem to appear in the 1852 LDS Hymnal. However, I found two Welsh versions at this site.

Craig yr Oesoedd, Cuddia Fi,
Graig yr Oesoedd! cuddia fi,
Er fy mwyn yr holltwyd di;
 Boed i rin y dŵr a'r gwaed
 Gynt o'th ystlys friw a gaed
Fy nglanhau o farwol rym
Ac euogrwydd pechod llym.

Ni all gwaith fy nwylo i
Lenwi hawl dy gyfraith di;
 Pe bai im sêl yn dân di-lyth
 A phe llifai 'nagrau byth,
Iawn ni wnaent
  i gyd yn un:
Ti all achub, ti dy hun.

Dof yn waglaw at dy groes,
Glynaf wrthi drwy fy oes;
 Noeth, am wisg dof atat ti;
 Llesg, am ras dyrchafaf gri;
Brwnt, i'r ffynnon dof a'm clwyf;
Golch fi, Geidwad, marw 'rwyf.

Tra bwy'n tynnu f'anadl frau,
Pan fo'r llygaid hyn yn cau,
 Pan fwy'n hedfan uwch y llawr,
 Ac yng ngŵydd dy orsedd fawr,
Graig a holltwyd erof fi,
Gad im lechu ynot ti.

       - - - - -


Er fy mwyn yr holltwyd Di:
 Boed i rîn y dŵr a'r gwaed,
 O Dy ystlys friw a gaed,
Fy nglanhau o farwol rym
Ac euogrwydd pechod llym.

Nid fy holl weithredoedd i
All gyflawni'th gyfraith Di,
 Pe b'ai'm sêl yn dân di-lŷth,
 A phe llifai'm dagrau byth,
Iawn ni wnai
  yr oll yn un, -
Ti raid achub, Ti Dy Hun.

Dôf yn waglaw at Dy groes,
Glynaf wrthi trwy fy oes;
 Noeth, am wisg dôf atat Ti;
 Llesg, am râs dyrchafaf gri;
Brwnt, i'r ffyauu dôf â'm clwyf;
Golch fi Geidwad, marw'r wyf.

Tra'n anadlu'm heinioes frau,
Pan b'o'm llygaid llesg yn cau,
 Pan b'wy'n hedfan uwch y llawr,
 Pan yn ngŵydd Dy orsedd fawr,
Graig yr Oesoedd! gâd i mi
Lwyr ymguddio ynot Ti.

cyf. Owen Griffith Owen (Alafon) 1847-1916
Tonau:
    Petra/Redhead (Richard Redhead 1820-1901)
    Pressburg
        (1714 Freylinghausen's Gesangbuch)
    Salm 135 (1562 Ministres de l'Éternel)
        (Salmydd Frengig)
    Wells (Dmitri Bortnianski 1751-1825)

gwelir:    Craig yr oesoedd ynot ti
    Craig yr Oesoedd ga'dd ei hollti

No comments:

Post a Comment

These comments are moderated. Please be respectful. Commercial solicitations and offensive comments are sent to spam and will be reported.