Dan Jones preaching in Wales -- Mae Dan Jones yn pregathu yng Nghymru
LDS HYMNAL ENGLISH TO WELSH HYMN
HYMNAU SAESNEG I'R GYMRAEG

1. The Morning Breaks -- 1. Y Boreu DDaeth
10. Jesus, Lover of My Soul -- Iesu, Cyfaill F'enaid Cu

TRANSLATIONS FROM THE 1852 WELSH HYMNAL INTO ENGLISH


Extras:

Hymn No. 241, Count Your Blessings (When upon Life's Billows) -- Cifrif y Bendithion (Pan Wyt Ar Fôr Bywyd)

Cyfrif y Bendithion

Pan wyt ar fôr bywyd
  ac o don i don,
Pan fo ofni suddo
  yn tristáu dy fron,
 Cyfrif y bendithion,
   bob yn un ac un,
 Synnu wnei at gymaint
   a wnaeth Duw i ddyn.

  Cyfrif y bendithion,
    un ac un,
  Cyfrif gymaint
    a wnaeth Duw i ddyn,
  Cyfrif y bendithion,
    cyfrir un ac un,
  Synnu wnei at gymaint
    a wnaeth Duw i ddyn.

A yw baich gofalon bywyd,
  ddaw i'th ran,
Gyda phwysau'r groes
  yn llethu d'ysbryd gwan?
 Cyfrif y bendithion
   a rydd nerth i'r daith;
 Yn lle cwyno, canu mwyach
   fydd dy waith.

Os oes rhai yn meddu aur
  a thir y llawr,
Cofia fod i tithau
  etifeddiaeth fawr;
 Cyfrif y bendithion,
   maent uwch gwerth y byd,
 Eiddot Iesu'n ffrind,
   a'r nef yn gartref clyd.

Felly yn y rhyfel,
  er mor danllyd yw,
Paid a digalonni -
  drosot mae dy Dduw;
 Cyfrif y bendithion,
   mae ei engyl ef
 Yn dy wylio nes it
   gyrraedd fry i'r nef.

cyf. T G Thomas 1859-1937, Tre-boeth, Abertawe.
Tôn:
    Cyfrif y Bendithion / Count your Blessings
        (Edwin O Excell 1850-1921)

No comments:

Post a Comment

These comments are moderated. Please be respectful. Commercial solicitations and offensive comments are sent to spam and will be reported.