Dan Jones preaching in Wales -- Mae Dan Jones yn pregathu yng Nghymru
LDS HYMNAL ENGLISH TO WELSH HYMN
HYMNAU SAESNEG I'R GYMRAEG

1. The Morning Breaks -- 1. Y Boreu DDaeth
10. Jesus, Lover of My Soul -- Iesu, Cyfaill F'enaid Cu

TRANSLATIONS FROM THE 1852 WELSH HYMNAL INTO ENGLISH


Extras:

Hymn No. 31, O God, Our Help in Ages Past -- Ein Duw Ein Nerth Drwy'r Oesau Fu

The modern LDS Hymnal does not include two more verses, 4 and 5. And the title is changed from "Our God" to "O God." The Welsh versions can be found here with the additional verses.

Ein Duw, ein nerth
  drwy'r oesau fu,
 Ein gobaith am y ddaw,
Ein cysgod rhag y corwynt cry',
 A'n cartref bythol draw;

Bu trigfa dy orseddfainc Di
 Erioed i'th saint yn nyth;
Dy fraich ei hunan, digon hi;
 Yn noddfa i ninnau byth.

Cyn trefnu'r bryniau
  wrth eu rhyw,
 Cyn cael
   o'r ddaear lun,
O dragwyddoldeb Ti wyt Duw,
 Heb ddiwedd oes, yr un.

Ein Duw, ein nerth
  drwy'r oesau fu,
 Ein gobaith am a ddaw,
Tra pery trallod bydd o'n tu,
 A'n cartref bythol draw.

cyf. R Morris Lewis 1847-1918
Tôn [MC 8686]: St Ann(e) (William Croft 1678-1727)

gwelir:
  Ein Duw ein porth mewn oesoedd maith
  O Dduw ein nerth drwy'r oesoedd fu (cyf. Ifor L Evans)
  O Dduw ein nerth mewn oesoedd gynt (cyf. J C Davies)
  O Dduw ein nerth mewn oesoedd gynt

No comments:

Post a Comment

These comments are moderated. Please be respectful. Commercial solicitations and offensive comments are sent to spam and will be reported.