Dan Jones preaching in Wales -- Mae Dan Jones yn pregathu yng Nghymru
LDS HYMNAL ENGLISH TO WELSH HYMN
HYMNAU SAESNEG I'R GYMRAEG

1. The Morning Breaks -- 1. Y Boreu DDaeth
10. Jesus, Lover of My Soul -- Iesu, Cyfaill F'enaid Cu

TRANSLATIONS FROM THE 1852 WELSH HYMNAL INTO ENGLISH


Extras:

Hymn No. 141, Jesus the Very Thought of Thee -- Meddwl Am Danat Iesu Da

This hymn found here.

Jesu dulcis memoria

Meddwl am danat Iesu da,
 Sy'n felus yr awr hon;
Ond mil melusach
  fydd Dy wel'd,
 A gorphwys ger Dy fron.

Ni ddichon cân, ni ddichon sain,
 Na chalon byth gael hyd
I enw gwell nag Iesu Grist,
 Gwaredwr mawr y byd.

Gobaith pob calon ysig, friw,
 Llawenydd, llariaidd rai;
i'r sawl a gwymp mor dyner wyt,
 A dan, i faddeu'n bai.

Ond beth i'r rhai a'th gawsant Di? -
 Pwy ddichon ddyweyd yn llwyr
Am gariad Iesu, Pa beth yw?
 Neb ond dy saint a ŵr.

Iesu, ein hunig gân wyt Ti,
 A'n huchel gamp o fri;
Ein holl ogoniant wyt yn awr,
 A byth a fyddi Di.

cyf. Thomas Jones Humphreys 1841-1934o'r Lladin
Jesu dulcis memoria
Bernard of Clairvaux 1091-1153
[Mesur: MC 8686]
gwelir:
    'Does eisiau'n bod nac ofn
    Gwaith griddfan sydd gan bwys euogrwydd du
    Iesu mae meddwl am dy hedd
    O Iesu meddwl am Dy hedd
    O Iesu gwiw gwyn fyd a brofo'th Ddawn

No comments:

Post a Comment

These comments are moderated. Please be respectful. Commercial solicitations and offensive comments are sent to spam and will be reported.